• Fotovoltaika

    Fotovoltaika

  • Tepelná čerpadla

    Tepelná čerpadla

  • Klimatizace

    Klimatizace

Ceník servisních prací

Výjezdy technického oddělení FVE

FVE

Záruční, oprávněný servis

Pozáruční, neoprávněný servis

Cena za 1 km 14 kč / km
Práce technika (všední den od 8 – 16 h) 2 200 kč / každá započatá hodina
Práce technika mimo pracovní dobu (víkendy, svátky)

Výjimečně v případě závažných a mimořádných situací

1 500 kč / každá započatá hodina 4 400 kč / každá započatá hodina

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příklady, kdy bude servis řešen jako neoprávněný:

– zjištění zásahu do nastavení systému ze strany objednatele

– zjištění zásahu do zapojení

– poruchy vlivem nedostatečné kontroly funkčnosti (vybití baterie, porucha střídače a následná ztráta výroby ….)

– zprovoznění online monitoringu v případě změny poskytovatele internetu nebo změny hesla v případě WIFI

– zásah nadřazené regulace (Loxone, chytrá domácnost….)

Oprávněnost servisu vždy určí technik na místě dle zjištěných okolností a uvede do servisního protokolu.

 

Výjezdy technického oddělení klimatizací

Klimatizační technika

Záruční servis

Pozáruční servis

Čištění klimatizace 150,-Kč jednotka 150,-Kč jednotka
Čištění a dezinfekce klimatizace 250,-Kč jednotka 250,-Kč jednotka
Čištění a mytí filtrů klimatizací při hlášené závadě nefunkční klimatizace (zanesené filtry z důvodů zanedbání péče) 450,-Kč jednotka 450,-Kč jednotka
Oprava těsnosti chladicího potrubí, přetěsnění 1 390,-Kč na jednotku, bez chladiva
Oprava těsnosti potrubí po proražení, zlomení uživatelem apod. 490,-Kč/m 490,-Kč/m
Detekce závady 700,-Kč
Doplnění chladiva 450,-Kč + 1 Kč/g

R410 – 597,-Kč/1Kg

R32 – 639,-Kč/1Kg

Pravidelný kompletní servis klimatizace – profylaxe 1 990,-Kč 1 900,-Kč
Neoprávněný výjezd technika (neoprávněný zásah uživatele, chybné nastavení, zásah do zapojení apod.) 2 500,-Kč 2 500,-Kč
Elektro revize klimatizace (pro účely dotace) 1 580,-Kč 1 580,-Kč – 3 500,-Kč

podle počtu vnitřních jednotek

1+1,1+2,1+3 atd.

Cestovní náhrady 14,- Kč/km 14,- Kč/km

 

Výjezdy technického oddělení tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla

Záruční servis

Pozáruční servis

Čištění výparníků, venkovních jednotek, odvodů kondenzátů 850,-Kč jednotka 1 150,-Kč jednotka
Oprava těsnosti chladicího potrubí, přetěsnění 1 490,-Kč + chladivo dle spotřeby
Kontrola těsnosti chladivového okruhu, detekce úniků chladiva 750,-Kč jednotka
Povinná revize chladivového okruhu dle nařízení č.517/2014 (nad 3kg chladiva) 1 990,-Kč 1 990,-Kč
Oprava těsnosti potrubí po proražení, zlomení uživatelem apod. 490,-Kč/m + chladivo dle spotřeby 490,-Kč/m + chladivo dle spotřeby
Detekce závady 700,-Kč
Doplnění chladiva 450,-Kč + 1Kč/g
Pravidelný kompletní servis tepelného čerpadla – profylaxe 2 490,-Kč 2 990,-Kč
Neoprávněný výjezd technika (neoprávněný zásah uživatele, chybné nastavení, zásah do zapojení apod.) 2 500,-Kč 2 500,-Kč
Cestovní náhrady 14,- Kč/km 14,- Kč/km

 

 

Napsali o nás

Partner, distributor a prodejce těchto značek

Loga